Načini isporuke

Kupac može izabrati način isporuke prilikom kreiranja porudžbine na Web sajtu. Dole navedeni rokovi za isporuku se računaju u zavisnosti od izabranog načina plaćanja. Ukoliko je kupac odabrao da plati opštom uplatnicom, rok isporuke se računa od trenutka evidentiranja uplate na računu kompanije.

  • Načini isporuke mogu biti sledeći:
  • Na kućnu adresu kupca, gde ćemo poslati i račun
  • Na neku drugu adresu koju je kupac naveo kao mesto isporuke. U tom slučaju je kupac u obavezi da unese ime, prezime i kontakt telefon osobe koja će primiti robu umesto Vas.
  • Lično u nekom od našim maloprodajnih objekata

Za isporuke koje se vrše preko kurirske službe, koristi se adresa i podaci koje je kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine. Kako bi isporuka bila uspešna, kompanija će kurirskoj službi dostaviti sledeće podatke o kupcu: ime, prezime i kontakt telefon. Ovi podaci se neće koristiti u druge svrhe.

Kompanija će učiniti sve razumne napore da isporuči proizvode kupcu u okviru definisanih rokova isporuke. Kompanija neće biti odgovorna za kašnjenja u prijemu i isporuci porudžbina, koja su izazvana događajem koji je izvan razumne kontrole kompanije. Takvi događaji mogu biti, ali nisu ograničeni na: požar, poplava i druge prirodne nepogode; štrajk, pobuna, rat ili druga neprijateljstva; delovanja i propuste prevoznika, telefonskih kompanija i internet provajdera; prekid ili kašnjenje na serveru ili Web sajtu izazvani događajem van kontrole kompanije, kao što su nestanak struje ili napad na Web sajt od strane osoba poznatih pod nazivom "Hakeri".

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.

BEO CAR 2023 © sva prava zadržana. Powered by Smart Web

BEO CAR 2023 © sva prava zadržana.
Powered by Smart Web